Tin tứcCác luật khác
  • 1.     Luật lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/06/2012, hiệu lực từ 1/5/2013:

    http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=163542

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=29056

  • 4.     Luật thuế xuất nhập khẩu

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18152


Tin liên quan
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 377
  • Tất cả: 123 476