Tin tứcLuật đất đai - Môi trường
1.Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013, hiệu lực từ 1/7/2014
https://tinyurl.com/y9fnhavz

2.Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23/06/2014, hiệu lực từ 1/1/2015:

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068

   Tham khảo: 

- Bộ xây dựng: http://xaydung.gov.vn/web/guest

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://tinyurl.com/oj7pheg

- Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường: http://vea.gov.vn/vn/Pages/trangchu.aspx 


Tin liên quan
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 903
  • Tất cả: 131 647