Tin tứcLuật doanh nghiệp

1.     Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,có hiệu lực từ ngày 1/7/2015

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314

2.     Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Tham khảo:

-     Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương: http://sokhdt.binhduong.gov.vn/

-     Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx


Tin liên quan
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 379
  • Tất cả: 123 478