Văn bản mới
Cơ quan ban hành văn bản
Loại văn bản ban hành
Lĩnh vực ban hành văn bản
Tổng số: 0
Không có dữ liệu
Văn bản dạng Tab
Không có dữ liệu hiển thị
Lịch công tác lãnh đạo
Tuần trước Tuần thứ 44  năm 2021
(Từ ngày:  25/10/2021 Đến ngày:  31/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người phối hợp
Thứ hai
25/10/2021
Thứ ba
26/10/2021
Thứ tư
27/10/2021
Thứ năm
28/10/2021
Thứ sáu
29/10/2021
Thứ bảy
30/10/2021
Chủ nhật
31/10/2021
Tuần trước Tuần thứ 44  năm 2021
(Từ ngày:  25/10/2021 Đến ngày:  31/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ trì
Thứ hai
25/10/2021
Thứ ba
26/10/2021
Thứ tư
27/10/2021
Thứ năm
28/10/2021
Thứ sáu
29/10/2021
Thứ bảy
30/10/2021
Chủ nhật
31/10/2021
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 44, từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 tới ngày 31 tháng 10 năm 2021
Từ ngày 18/10/2021 tới ngày 24/10/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 25/10/2021
Thứ ba
Ngày 26/10/2021
Thứ tư
Ngày 27/10/2021
Thứ năm
Ngày 28/10/2021
Thứ sáu
Ngày 29/10/2021
Thứ bảy
Ngày 30/10/2021
Chủ nhật
Ngày 31/10/2021
Ghi chú:
2017 © Cổng thông tin điện tử Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại: 0650.3866.366 - 0650.3866.767
Địa chỉ: 326 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương.
Thiết kế bởi VNPT BÌNH DƯƠNG